top of page
Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Pabbl B.V. en haar apps waaronder 'ScreenBuddy' (hierna te noemen “Pabbl”, "wij," "ons" of "onze") . Pabbl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64481859. Met het gebruiken of bezoeken van de (mobiele) applicaties, websites of andere diensten van Pabbl (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”) stemt u in dat u gebonden bent aan deze Algemene Voorwaarden. De Dienst is in eigendom en in beheer van Pabbl. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Indien u niet gebonden wilt zijn aan deze Algemene Voorwaarden, gebruikt of bezoekt u de Dienst niet.

 

Registratie en account

 

 1. U moet minimaal 12 jaar oud zijn om de Dienst te gebruiken.

 2. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de veiligheid van uw account en alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. U gaat ermee akkoord dat u uw account, gebruikersnaam of andere account-gerelateerde rechten niet zal verkopen, overdragen of uitlenen. Met uitzondering van personen of bedrijven die uitdrukkelijk geautoriseerd zijn om accounts aan te maken namens hun werknemers of cliënten, verbiedt Pabbl het aanmaken van een account voor iemand anders dan jijzelf.

 3. U verklaart dat alle informatie die u verstrekt of verstrekt heeft tijdens het aanmaken van een account juist, accuraat, volledig en actueel is en u gaat akkoord dat u uw accountsgegevens dient bij te werken om de juistheid en accuraatheid te behouden.

 4. U gaat akkoord dat u de inloggegevens van andere Pabbl gebruikers niet zal gebruiken, verzamelen of achterhalen.

 5. U zal niet proberen een andere gebruiker te beperken in het gebruik van de Dienst en u mag het schenden van deze Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Pabbl niet aanmoedigen of vergemakkelijken.

 6. U bent verantwoordelijk voor het bewaren en het geheimhouden van uw wachtwoord.

 7. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze een account aanmaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

 8. U zal via de Dienst niet op ongeoorloofde wijze waarde exploiteren, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het gebruik van een apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

Bij het downloaden van Pabbl's Applicaties, zult u zich moeten aanmelden voor een account waarna Pabbl content waaronder, maar niet beperkt tot, advertenties, wallpapers, foto’s en artikelen plaatst op het vergrendelscherm van uw mobiele telefoon. Alle interacties met het vergrendelscherm worden opgevangen en opgeslagen op onze servers en verbonden met uw account. Het account wordt ook verbonden aan de aan jouw beschikbaar gestelde Pabbl punten, de opties waartegen deze kunnen worden ingewisseld en uw inwissel geschiedenis. Het opsparen, ontvangen en inwisselen van de punten is alleen mogelijk wanneer u bent ingelogd met uw account. Pabbl bepaalt te allen tijde wanneer en welke opties u heeft om de punten in te wisselen voor waardebonnen of andere aanbiedingen.

Er zijn meerdere manieren waarop u punten kunt ontvangen voor het gebruik van de Pabbl Applicatie. De voornaamste manier (i) is door het vergrendelscherm te activeren waardoor je elke 24 uur een vast aantal punten onvangt (let op: je ontvangt nooit meer punten door vaker het vergrendelscherm te bekijken of op de content te klikken). Een andere manier is (ii) door de app te delen en te laten installeren door nieuwe Pabbl gebruikers via uw unieke deel-link. Verder kun je punten verdienen door (iii) rewarded videos te bekijken, offerwall activiteiten te voltooien of enquetes in te vullen.

Neem in acht dat Pabbl niet, en ook niet kan beloven of garanderen dat u een vast aantal waardebonnen, andere aanbiedingen of advertentie content ontvangt tijdens het gebruik van Pabbl, of een andere vorm van waarde voor de punten. De mogelijkheid van Pabbl om waardebonnen of andere aanbiedingen te kunnen leveren is afhankelijk of, en hoeveel Pabbl door adverteerders wordt tegemoetgekomen voor haar diensten, wat mede kan verschillen met de tijd. Pabbl streeft er naar transparant te zijn in de hoeveelheid punten die worden uitgegeven, wat kan verschillen met de tijd. Bij het downloaden van Pabbl voldoet u eraan dat Pabbl individuele limieten kan stellen. Pabbl behoudt het recht om uitgegeven of uit te geven punten, waardebonnen of andere aanbiedingen te annuleren, limiteren of op te zeggen. Alle uitgiften zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden en eventuele voorwaarden van derden geassocieerd met de adverteerders.

U kunt uw Account opzeggen door te mailen naar info@pabbl.com. Houdt u rekening dat na het opzeggen van uw Account de gespaarde punten, waardebonnen en andere aanbiedingen vervallen. Als uw Account is opgezegd kunt u niet meer bij uw gespaarde punten, waardebonnen en andere aanbiedingen.

Hiernaast wordt uw account en bijhorende automatisch na drie (3) maanden inactiviteit opgezegd. De houdbaarheid van punten is 12 maanden vanaf het moment dat de punten zijn verdiend, waarna de punten vervallen. Pabbl behoudt het recht om uw Account ten allen tijde op te zeggen bij het schenden van deze Algemene Voorwaarden. U zult dan geen toegang meer hebben tot de gespaarde punten, waardebonnen en andere aanbiedingen van uw Account. Pabbl kan dit doen zonder enige verklaring te hoeven geven, maar streeft ernaar u op de hoogte te stellen waar mogelijk.

Pabbl lotteries

 1. Deelname is mogelijk van de datum weergegeven in de productomschrijving in de app.

 2. Een deelnemer kan meedoen in de loterij door  punten via de Pabbl's Applicaties in te wisselen voor een lotnummer.

 3. De winnaars worden aangewezen tijdens een trekking op een datum weergegeven in de productomschrijving in de app.

 4. De bekendmaking zal geschieden via de social media kanalen van Pabbl, via het lock-screen, e-mail of SMS.

 5. Bij deelname door een minderjarige tot 16 jaar is toestemming van een ouder noodzakelijk;

 6. De aangeboden producten zijn Sneakers t.w.v. maximal 100 EURO via sneaker.nl; een bootuitje voor 3 personen via bootuitjes.nl en een Sushi diner voor 2.

 7. Voor klachten over de Pabbl Loterij kunt u mailen naar info@pabbl.com onder vermelding van uw e-mailadres en telefoonnummer. Pabbl streeft binnen 48 uur een reactie te zullen geven.

 8. Door deelname aan de Pabbl Loterij stemt u in met de hierboven gestelde voorwaarden van zowel het kansspel als de Algemene Voorwaarden van de Pabbl Applicatie.

 9. De Pabbl Loterij Jvia de Pabbl's Applicatie en georganiseerd en door Pabbl B.V., Karspeldreef 8, 1101CJ Amsterdam.

 

Veiligheid

 1. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.

 2. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Pabbl pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.

 3. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Pabbl.

 

Basisvoorwaarden

 

 1. Wij behouden ons het recht voor om de Dienst of uw toegang tot de Dienst om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en zonder aansprakelijkheid jegens u aan te passen of te beëindigen.

 2. Wij behouden ons het recht voor om het gebruiksrecht van een gebruikersnaam om welke reden dan ook, te laten vervallen.

 3. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.

 4. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.

 5. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.

 6. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Pabbl).

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Pabbl verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.

 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Pabbl.

 3. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Pabbl ("Pabbl Inhoud"). Pabbl Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Pabbl heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Pabbl Inhoud. Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Pabbl Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Pabbl Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.

 4. De Pabbl naam en logo zijn handelsmerken van Pabbl, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pabbl. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Pabbl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pabbl, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

 

Derden

 

 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van de Dienst, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Pabbl controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Pabbl op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.

 

Afwijzing van garanties

 

 1. De Dienst, inclusief Pabbl Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft noch Pabbl noch haar bestuurders, werknemers, managers, officers, partners, filialen of agenten (gezamenlijk de “Pabbl Partijen”) enige garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Pabbl Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Pabbl of via de Dienst. Bovendien wijzen de Pabbl Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.

 2. De Pabbl Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Pabbl Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.

 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Pabbl Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.

 4. Hoewel het de intentie is van Pabbl dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.

 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Voor zover niet verboden door de wet, in geen geval zal de Pabbl Partijen aansprakelijk zijn voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, zonder beperking, voor directe, indirecte, economische, voorbeeldige, special, straffende, incidentele, gevolgschade of schade die direct of indirecte te maken hebben met):  

 1. de Dienst;

 2. de Pabbl Inhoud;

 3. Gebruikers Inhoud;

 4. uw gebruik van, het onvermogen om te gebruiken, of de prestaties van de Dienst;

 5. alle genomen maatregelen in verband met een onderzoek door Pabbl Partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst.

 6. alle genomen maatregelen in verband met auteursrecht of andere eigenaren van intellectueel eigendom;

 7. eventuele fouten of omissies in de werking van de Dienst;

 8. enige schade aan een de computer, mobiele apparaat of andere apparatuur van een gebruiker, waaronder schade als gevolg van een beveiligingsbreuk of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheden, onderbrekingen, defecten, vertraging in de exploitatie of transmissie, computer- of netwerkuitval of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade door winstderving, verlies van goodwill, gegevensverlies, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs als deze te voorzien was/waren of zelfs als de Pabbl Partijen in kennis zijn gesteld of hadden moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of deze voortvloeit uit een overeenkomst, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of onrechtmatige daad (al dan niet geheel of gedeeltelijk als gevolg van nalatigheid, overmacht, een telecommunicatiestoring of ontvreemding of vernietiging van de Dienst).

 1. In geen geval zal de Pabbl Partijen aansprakelijk zijn voor u of iemand anders zijn verlies, schade of letsel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de dood of persoonlijk letsel. In sommige jurisdicties is uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, dus mogelijk geldt de bovenstaande beperking of uitsluiting niet voor u. In geen geval zal de Pabbl Partijen totale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade, verliezen of oorzaken hoger dan het bedrag van €50 liggen.

 2. U gaat ermee akkoord dat in het geval u enige schade of verlies lijdt of enig letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Pabbl, de eventuele schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u recht te geven om een gerechtelijk verbod te eisen op de exploitatie van een website, service eigendom, product of andere inhoud die eigendom is of onder zeggenschap staat van de Pabbl Partijen en dat u niet het recht hebt om de ontwikkeling, productie, distributie, reclame, weergave of exploitatie van een website eigendom product, Dienst of enige andere inhoud die eigendom is van of onder zeggenschap staat van de Pabbl Partijen te verbieden of tegen te houden.

 3. Pabbl is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derden en u vrijwaart ons, onze bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten voor alle vorderingen en schade die op enigerlei voortvloeien uit een vordering tegen dergelijke derden.

 4. U gaat ermee akkoord dat elke claim die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Pabbl, binnen een jaar nadat de claim is ontstaan, moet worden ingediend. Anders is uw claim verjaard.

Vrijwaring

 

U gaat akkoord (op verzoek van Pabbl) om de Pabbl Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

 1. Uw toegang tot het gebruik van de Dienst;

 2. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;

 3. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;

 4. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of

 5. Een onjuiste voorstelling door u.

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Pabbl van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Pabbl zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pabbl.

 

Ongeldigheid

 

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Pabbl zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.


Geen rechtsverwerking

 

Afstand van recht door u of Pabbl kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of Pabbl haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

 

Gebiedsgebonden beperkingen

 

 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Pabbl zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Pabbl biedt, te beperken.

 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van 'Specially Designated Nationals' van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de 'Table of Deny Orders' van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

 

Wijzigingen

 

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).

 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.

 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.

 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.

 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Pabbl de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

 2. Alle geschillen tussen u en Pabbl, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam.

 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Pabbl door een e-mail te sturen naar info@pabbl.com.

VOOR HET LAATSTE GEWIJZIGD OP: 21/04/2023
Onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring zijn veranderd. Bekijk de nieuwe versie hier.
Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken


Pabbl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Geslacht

- Geboortedatum
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website & applicatie
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Pabbl verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jmalotaux@pabbl.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.


Waarom we gegevens nodig hebben


Pabbl verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Pabbl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.


Hoe lang we gegevens bewaren


Pabbl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen
Pabbl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pabbl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 

In kaart brengen websitebezoek & appgebruik

Pabbl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Pabbl gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pabbl.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pabbl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Je kunt ons ook bereiken via:

 

Website: www.pabbl.com

E-mail: info@pabbl.com

Post: John M. Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam


Beveiliging


Pabbl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pabbl.com

bottom of page