top of page
Voorwaarden digitale producten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod van digitale producten op de Pabbl app (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pabbl.android&hl=nl) waarvoor wordt (bij-) betaald in euro’s en tot stand is gekomen op afstand tussen Pabbl en consument.   

 

Privacy Policy:

We verzamelen informatie over uw aankopen in de winkel om onze partners op de hoogte te stellen als hun producten gekocht worden. Daarnaast gebruiken we de informatie ook om onze gebruikers een persoonlijker aanbod aan te bieden en om te meten of de gebruiker een aankooplimiet heeft bereikt.

Voor meer informatie over ons privacybeleid op de gehele app kunt u terrecht op:

https://www.pabbl.com/privacyverklaring-05-2018

Aanbiedingen en betaling

 • De producten en diensten worden aangeboden voor een combinatie van Pabbl-punten en euro’s.

 • De vermelde prijzen in euro’s voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief 21% BTW.

 • De betaling van de digitale producten beschikbaar via de Pabbl app geschieden online en via de op dat moment beschikbare betaalmethodes. Het product wordt digitaal via de Pabbl app aangeleverd.

 • Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper overeen met de ‘algemene voorwaarden digitale producten’ van Pabbl, welk te vinden zijn op www.pabbl.com. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 • Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij Pabbl B.V. of haar directe partners.

 • Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende digitale producten, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven onverminderd eigendom van Pabbl B.V. U verplicht zich ertoe iedere handeling na te laten, die inbreuk doet op het intellectueel eigendomsrecht.

 • Pabbl B.V. garandeert dat de aan u geleverde digitale producten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.

 

Levering en garanties

 • Pabbl levert de aangeschafte producten of diensten direct digitaal via de Pabbl app, tenzij anders vermeldt in het aankoopproces van het betreffende product of dienst.

 • Pabbl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Bestelling annuleren of retour zenden digitale producten

 • Op digitale producten van Pabbl geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde bestelling is om deze reden niet mogelijk. Het ontbreken van uw herroepingsrecht wordt expliciet aangegeven tijdens het aankoopproces op de Pabbl app.

 • Mocht Pabbl niet in staat zijn geweest het product of de dienst te hebben geleverd volgens garantie onder ‘Levering en garanties’ kunt u een beroep doen op annulering of retour zending via onderstaande contactgegevens.

 

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 • Pabbl B.V. is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de betreffende producten.

 

Doorverkoop van digitale producten

 • Het is niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

 

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Contact pagina

Pabbl B.V.

John M. Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam

support@pabbl.com

KvK-nummer: 64481859

Btw-nummer: NL855684343B01

bottom of page